About

DSC_2483
Henrik Crantz, Registered Physical Therapist (RPT), BSc PT, MSc PT, Certified Specialist Orthopaedic Manipulative Physical Therapy

PHYSICAL CULTURE/KROPPSKULTUR är en samlingsplats med artiklar skrivna för en tränande allmänhet och yrkesprofessionella inom styrketräning och rehabilitering. Texterna har en filosofisk inriktning ofta med en tautologisk karaktär, vilket är medvetet. Repetition är kunskapens moder. Artiklarna på sidan fungerar också som ett komplement till de kurser som Henrik håller i genom företaget Fysiospecialisten HC AB. Kurserna riktar sig mot personliga tränare, styrketräningsinstruktörer och motionärer.

Henrik Crantz är legitimerad sjukgymnast, magister i sjukgymnastik med examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg III samt innehar specialistkompetens i OMT från riksförbundet Fysioterapeuterna. Driver företaget Fysiospecialisten HC AB. Är idrottsmedicinare, fystränare och ansvarig sjukgymnast för flera elitidrottare och landslag. Har forskat och publicerat en träningsstudie i vetenskaplig tidskrift med kollega på tung marklyftsträning inkluderande patienter med långvariga besvär från ländryggen. Har mångårig erfarenhet av arbete som primär instans i sjukvården för bedömning och behandling/rehabilitering av patienter med besvär från rörelseapparaten. Föreläsare inom styrketräning för professionella yrkesutövare inom sjukvård och friskvård samt för allmänheten. Expert och förespråkare för kroppskultur; specifik styrketräning för styrka, funktion, estetik och hälsa.

För kontakt klicka här, för hemsida klicka här.

Presentation in english

PHYSICAL CULTURE / KROPPSKULTUR is a gathering place of articles written for a trained public and/or professional involved in strength and/or rehabilitation training. The texts have a philosophical focus often with a tautological character, which is all planned. Repetition is the mother of all knowledge. The articles also serve as a complement to the courses that Henrik holds through the company Fysiospecialisten HC AB. The courses are aimed for personal trainers and strength training instructors.

Henrik Crantz is a registered physiotherapist (RPT), master in physiotherapy (MSc PT) with a degree in Orthopedic Manual Therapy (OMT) step III and is a Certified Specialist in Orthopaedic Manipulative Physical Therapy from the National Association of Physiotherapists. Runs the company Fysiospecialisten HC AB. Working in Sweden as a RPT in sports medicine, fitness coach and chief physiotherapist for several elite athletes and national teams. Has taken PhD courses for research and published a training study in a scientific journal with a colleague on heavy deadlift training for patients with long-lasting discomfort from the lumbar spine. Has many years’ experience of working in primary health care with the assessment and treatment/rehabilitation of patients with disorders of the musculoskeletal system. Lecturer in strength training for professionals in healthcare and for the public. Expert and advocate of physical culture; specific strength training for strength, function, aesthetics and health.

For contact click here, or webpage click here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s